UHERSKÉ HRADIŠT� & BRNO A OKOLÍ !
 
P�EPIS NA DVD
 
 
Jestli�e máte cenný archiv  v t�chto formátech: VHS, S-VHS,mini DV,D8,video8,Hi8,, tak my ho u nás m��eme v reálném �ase nahrát na DVD,  které bude p�ehratelné na stolních DVD p�ehráva�ích.Je mo�né nahrávat na disky DVD-R,DVD+R,DVD-R DL,DVD+R DL,DVD RAM avšak nejvíce po�íváme k archvaci DVD-R TAIYO YUDEN, DVD-R VERATIM ARCHIVAL GRADE nebo DVD+R EMTEC 24 CARAT GOLD TECHNOLOGY(100 LET ZÁRUKA NA UCHOVÁNÍ DAT)
 
Vysokou kvalitu obrazu i p�i ni�ších  datových tocích zaru�uje velmi rychlý a zárove� velmi kvalitní hardwarový kodek. P�i p�episu z VHS je obraz vy�išt�n 3D DNR filtrem a ustálen kvalitním TBC.
 
Disk lze opat�it i velmi kvalitním potiskem a m��e být ulo�en  v rovn� potišt�ném  DVD boxu.
 
 
CENA:VHS 2K� ostatní formáty 3K� za 1 min. záznamu, p�i v�tším mno�ství mo�ná sleva.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© RADEK POCHYLÝ VIDEO
tel.: 608 717 594 nebo BRNO tel.: 773 521 918 vehotoho@seznam.cz
e-mail: rp@rpvideo.cz