<
                                     

UHERSKÉ HRADIŠT� & BRNO A OKOLÍ !
 
Natá�ení pod vodou :
 
Jedná se o záznamy nejenom kojenc� a malých p�edškolák�, které provozujeme ve spolupráci s
BABY CLUBEM Jitky Slive�kové.
 
Jednotlivé i zpomalené záb�ry, které jsou podbarveny hudbou jsou velmi p�sobivé nejenom díky pohledu pod
vodu, ale rov� d�lícím stíra�kám a taky šikovnosti d�tí a rodi��.
 
 
Tuto slu�bu lze samoz�ejm� dohodnout i pokud nejste plavá�ci BABY CLUBU.
 
 
cena : 1 minuta v�etn� zpracování 110,-K�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BABY CLUB JITKA SLIVE�KOVÁUh.Hradišt�
Plavání kojenc� a batolat
Kontakt:
Jitka Slive�ková
Šafa�íkova 718
686 01 Uh.Hradišt�
tel.: 608 863 417
 
© RADEK POCHYLÝ VIDEO
tel.: 608 717 594 nebo BRNO tel.: 773 521 918 vehotoho@seznam.cz
e-mail: rp@rpvideo.cz