UHERSKÉ HRADIŠT� & BRNO A OKOLÍ !
 
Firemní videoprofily:
 
 
Vyrábíme reklamní filmy, krátké šoty, nebo i dokumenty o firmách jejich
výrobcích, nebo slu�bách, které nabízí.Díky velkým mo�nostem, které
umo��uje po�íta�ové nelineární zpracování je toto jedno z levných
a p�esto velmi p�sobivých �ešení prezentace.
 
Zakázku je mo�no vyrobit na klí�, nebo t�eba i z Vašich materiál�.
 
 
cena : 1.hod práce = 300,- K� nebo smluvní.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© RADEK POCHYLÝ VIDEO
tel.: 608 717 594 nebo BRNO tel.: 773 521 918 vehotoho@seznam.cz
e-mail: rp@rpvideo.cz